Intro

0

INTRODUKTION

Det finns flera aspekter på ett givet tema och vi är några bloggarvänner som varje vecka gör varsitt inlägg enligt en “Veckans rubrik” som valts ut för veckan. Deltagarna turas om att stå för val av rubrik-tema under en månad.
Du är välkommen haka på du med!
 Veckornas rubriker  och inläggslänkar finns under respektive månadsflik.


Wikipedia:

En rubrik är en kort text, som vanligen består av ett fåtal väl valda ord. Den fungerar som en mycket kort sammanfattning eller redogörelse för det innehåll som följer i den efterföljande texten.

Oftast skrivs rubriker i en annan stil, exempelvis i kursiv stil, med kapitäler eller i ett annat teckensnitt, för att lättare kunna urskiljas från brödtexten (den löpande texten).

Ordet härrör från romartiden då man rödfärgade rubrikerna i lagarna. “Röd” heter på latin “ruber”. Samma härledning gäller för “rubel” och “rubin”. Själva ordet rubrik har funnits i svenskan sedan 1740.

 

Tema kan syfta på:

  • Tema-rema – ett annat namn för topik, en grammatisk term för ämnet i en sats
  • Tema (narratologi) – vad en berättelse handlar om på ett djupare plan
  • Tema (datorgrafik) – en mer personlig prägel på det grafiska användargränssnittet i en dators operativsystem
  • Tema (verb) – i grammatiken ett sammandrag av hur ett verb böjs
  • Tema (musik) – en fras eller ett par, som ingår i ett musikstycke
  • Temadag – en dag som uppmärksammar ett visst tema
  • Temapark – en form av nöjespark eller annan turistattraktion uppbyggd kring ett speciellt tema
  • Bevistema – den omständighet som skall bevisas genom ett åberopat bevis, inom processrätt
0